Jag lär mig

För några veckor sen började jag på en texningskurs. Jag ska alltså lära mig skriva fint, kalligrafi.
Vi är 8 damer + fröken som ska träffas 5 ggr, vi ska under dessa gånger lära oss texta fint. Det kommer väl till pass när man gör grattiskort och vi har även bett att få lära oss texta skyltar, vilket vi gör ofta på jobbet.

Fröken säger till oss att vi ska öva hemma mellan gångerna och ni ska veta att jag övar *sade hon och harklade sig lite skamset*  Idag ska vi träffas och nu tänkte jag öva lite, så jag slipper skämmas ikväll =)


Foto Fjällräven                                          Övning ger färdighet =)


Kram alla människobarn

C

är i det feneciska alfabetet symbol för kamelen, gimel, med sin långa sluttande hals. Tecknet anspelar på kamelen som den tidens transportsystem.
          I den grekiska versionen har den böjda linjen rätats ut och namnet ändrats till gamma. Romarna gav sedan bostaven dess nuvarande rundade form och det hårda uttalet K.
          Via uncialskriften (200-600 e Kr) utvecklades bokstävenra gradvis till gemena och gemena kursiva versioner.
(bild & text från boken "Alfabet - tolkat av Leif Zetterling)

B

Det feniciska ordet beth kan ursprungligen härstamma från den egyptiska hieroglyfen för ett hus. den feniciska symbolen beth är också en primitiv teckning av ett hus, i två våningar eller som planritning över två rum. Huset är ju också fundamentalt för männinskan. Namnet går igen i Bethel (Guds hus) och Bethlemhem (brödernas hus).
        Cirka 500 f Kr övertog och omformade grekerna bokstaven till två trianglar med den ena placerad ovanför den andra och kallade den beta.
        Först romarna utvecklade vår nuvarande variant. De ersatte de spetsiga, vinklade delarna med mjukt rundade bågar och ändrade namnet till B.
        Via uncialskriften (200-600 e Kr) utvecklades bokstävenrna gradvis till gemena och gemena kursiva versioner.(bild och text från boken "Alfabet - tolkat av Leif Zetterling)

A

Bokstaven A

Det första tecknet i alfabetet har förmodligen sitt ursprung i den feiciska ordet alef, som betyder oxe och som representerar något som har den största betydelsen för människan - födan.
Bilden illustrerar oxens ansikte med horn och ett utdraget vågrätt sträck som symboliserar oket. Alef skulle också kunna vara besläktat med egyptiernas Apis, den heliga tjuren.
         Omkring 700 f Kr vände grekerna på tecknet och ändrade namnet till alfa. Ca 500 år senare och i olika etapper förfinade romarna tecknet med åtskilliga detaljer och kallade det för A. Det officiella och normgivande tecknet höggs in i sten på en förlaga uppmålad med bredpensel, som med olika ansättsvilnkel gav tecknet varierande streck- och stapelbredder.
         Sedan Kristi födelse har tecknet A i stort sett haft samma utseende.
         Via unicalskriften (200-600 e Kr) utvecklades bokstäverna gradvis till gemena och gemena kursiva versioner.

(från boken Alfabet - tolkat av Leif Zetterling)

Bild från www.kekemtz..com


RSS 2.0